loading
Africa
Europa
Oceania
Asia
America de Nord
America de Sud
Antarctica

Politica de confidenţialitatero.GetaMap.org se angajează să păstreze confidenţialitatea online.

Atunci când sunteţi pe site-ul ro.GetaMap.org şi li se solicită informaţii personale, vă sunt schimbul de informaţii pentru că utilizarea de către ro.GetaMap.org singur, dacă nu se specifica altfel.

Transmiterea de date sau informatii (inclusiv comunicaţii prin e-mail) pe internet sau la alte reţele accesibile public nu este sigur, şi este supusă la pierderea posibil, interceptarea sau modificarea în timp ce în tranzit. În consecinţă, nu ne asumăm nici o răspundere pentru orice defecţiune care se poate experienţă sau costurile pe care le poate suporta ca urmare a unei transmisii prin Internet sau alte reţele accesibile publicului, cum ar fi transmisii cu privire la schimbul de e-mail cu noi (inclusiv cele care poate să conţină informaţii personale). In timp ce noi trebuie să ia eforturi rezonabile pentru a proteja confidenţialitatea informaţiilor pe care ni le furnizează şi tratează aceste informaţii, în conformitate cu politica noastră de confidenţialitate, în nici un caz nu va informaţiile furnizate pentru a ne fi considerate a fi confidenţiale sau ca rezultat, în orice responsabilitate fata de tine pe partea noastră în cazul în care aceste informaţii sunt puse din greşeală de către noi sau accesate de către terţi, fără acordul nostru.

Conduita utilizator şi Obligaţii

Sunteţi de acord să respecte toate legile şi reglementările aplicabile atunci când folosirea acestui website. În plus, sunteţi de acord că nu trebuie să:
a. încărca, posta sau transmite in alt mod prin intermediul acestui website sau la orice conţinut care:
i. este ilegal, abuziv, amenintator, daunator, obscen, libidinos, jignitor, calomnios sau in alt mod;
ii. ar putea încălca drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de confidentialitate, drepturile de publicitate, sau alte drepturi de proprietate ale altora;
iii. conţine orice viruşi, cai troieni, bombe de timp, sau de orice alte programe dăunătoare sau elemente;
b. perturba, locul sarcini nerezonabile sau sarcini excesive pe, interfera cu sau incerca sa obtina acces neautorizat la orice portiune a site-ului nostru, sistemele de computere, servere sau retele;
c. transmite junk mail, scrisori in lant, sau alte mesaje nesolicitate în vrac de e-mail sau mesaje duplicat;
d. colecta informatii despre alti vizitatori ai site-ul nostru fara acordul lor sau în alt mod sistematic extras de date sau câmpurile de date, incluzand fara limitare orice date financiare sau adrese e-mail; şi
e. redistribuiţi orice conţinut furnizat de noi în orice mod.

Drepturile de proprietate
ro.GetaMap.org şi logo-ul, şi alte mărci de identificare de ro.GetaMap.org sunt şi rămân de comerţ mărcile şi denumirile comerciale şi proprietatea exclusivă a ro.GetaMap.org, precum şi orice utilizare neautorizată a acestor mărci este ilegală. Alte marci de pe acest site sunt proprietatea deţinătorilor lor. Întregul conţinut de pe acest site este proprietatea de ro.GetaMap.org şi este protejat de legea dreptului de autor internaţional. Conţinutul de pe acest site pot fi utilizate de dvs. numai pentru uz personal, non-comercial, în conformitate cu aceşti Termeni de utilizare. Orice drepturi care nu au fost acordate expres sunt rezervate de noi.

Terti, inclusiv Google, folosesc cookie-uri pentru a difuza anunţuri pe baza vizitelor unui utilizator inainte de site-ul tau.
utilizarea Google a cookie-ului DART îi permite si partenerii sai pentru a servi de anunţuri către utilizatorii dvs. pe baza lor de a vizita site-urile dvs. şi / sau alte site-uri de pe Internet.
Utilizatorii pot opta din utilizarea cookie-ului DART, vizitând pagina