loading
Africa
Europa
Oceania
Asia
America de Nord
America de Sud
Antarctica

Conditii de utilizareBine ai venit,

Utilizarea acestui website, date şi informaţii distribuite în legătură cu acest site este oferit la tine pe acceptarea de catre dumneavoastra a acestor Termeni de Utilizare, Politica de confidenţialitate şi alte anunţuri postate pe acest site. Utilizarea de către dumneavoastră a acestui website sau de orice conţinut prezentat în zonele oricare şi toate site-ului indică confirmarea dvs. şi acordul cu Termenii de Utilizare, Politica de confidenţialitate şi alte anunţuri postate pe acest site. Dacă nu sunteţi de acord să fie legat de şi să respecte toate cele de mai sus, nu puteti accesa sau utiliza informaţiile sau site-ul nostru.

ro.GetaMap.org va avea dreptul, la discretia sa, de a modifica, adauga sau sterge orice termeni sau condiţii a acestor Termeni de utilizare fara notificare sau raspundere fata de dumneavoastra. Orice modificare a acestor Termeni de Utilizare vor fi efective imediat după postarea de astfel de modificări pe acest site. Versiunea cea mai recentă a acestor Termeni de Utilizare poate fi găsită la http://ro.getamap.org/terms.html. Sunteţi de acord să revizuiască aceste Condiţii de Utilizare din timp în timp şi sunt de acord ca orice utilizare ulterioară de către dumneavoastră a acestui website următoarele modificări la aceşti Termeni de Utilizare va constitui acceptul dvs. de toate aceste modificări.

Link-uri sau pointerii la alte site-uri si referinte la produse si servicii oferite de terţe părţi vă sunt furnizate doar pentru comoditate şi nu constituie o aprobare sau aprobarea de către noi a (a) organizaţiile care operează site-urile respective; (b) conţinutul, politicile de confidentialitate sau alti termeni de utilizare pe site-urile respective; sau (c) unor astfel de produse terţilor şi servicii. Aşa cum am nici un control sau responsabilitate asupra continutului site-uri sau menţinute de alte organizaţii, sau pentru produsele şi serviciile oferite de către terţi, nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru utilizarea de către dumneavoastră a oricare dintre cele de mai sus, care folosesc vă recunoaşteţi şi sunteţi de acord trebuie să fie la propriul risc.

Disclaimer

Acest site este doar pentru scopuri informationale. Este furnizat pentru a vă doar pentru dumneavoastră personal, non-comercial, şi nu în scopul revânzării, distribuţia, afişarea publică sau de performanţă, sau orice alte utilizări de către dumneavoastră în orice formă sau mod de orice fel.

ro.GetaMap.org a folosit toate eforturile pentru a obţine informaţiile cele mai exacte şi disponibili în timp util, toate din care sunt complexe şi supuse schimbării. În consecinţă, noi nu garantăm acurateţea, oportunitatea, fiabilitatea sau completitudinea oricare dintre informaţiile conţinute pe, descarcate sau accesate de pe acest site.

Performanţă a acestui site şi toate informaţiile conţinute de, descarcate sau accesate de pe acest site sunt puse la dispoziţie fără garanţii de orice fel, inclusiv orice garanţii implicite sau garantii de vandabilitate, adecvare la un scop anume sau non-încălcare a drepturilor de terţe părţi. ro.GetaMap.org nu trebuie să fie responsabil pentru orice probleme sau defectiuni tehnice de orice echipament sau software, ca urmare a utilizării acestui website.

ro.GetaMap.org îşi rezervă dreptul, la discretia sa, de a modifica, dezactiva accesul sau suspenda, temporar sau permanent, orice parte sau toate din acest website sau orice dispoziţie informaţiile conţinute fără răspundere sau a va notifica.

Ca un vizitator al site-ului nostru, vă recunoaşteţi şi sunteţi de acord ca orice recurgerea la utilizarea de catre dumneavoastra sau a altor informaţii disponibile pe acest site se în totalitate pe propriul risc. In nici un caz ro.GetaMap.org nici unul dintre furnizorii de date sa nu poate fi răspunzător pentru orice daune directe, indirecte, subsidiare sau exemplare care decurg din utilizarea sau performanţele acestui website.